De VNG heeft met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor inwoners. De leden gingen vanmiddag akkoord tijdens de Buitengewone ALV.

Nederlanders gebruiken jaarlijks zo’n 26 miljard plastic voedselverpakkingen, ongeveer vier verpakkingen per persoon per dag. De inzet van de VNG was om recycling van plastic tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement mogelijk te maken.

Dit uitgangspunt in de onderhandelingen met het Afvalfonds Verpakkingen was grotendeels gebaseerd op eerdere (B)ALV-moties. De VNG heeft zich hierbij ook hard gemaakt voor maatwerkoplossingen.

Systeem voor gemeenten en inwoners eenvoudiger

De Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 omvat onder meer de volgende afspraken:

  • De inzameling wordt eenduidiger
  • De overeenkomst loopt tien jaar. Die zekerheid zorgt voor meer investeringen in innovatie en recyclingscapaciteit.
  • Het verpakkende bedrijfsleven zet zich in om meer te recyclen
  • Gemeenten hebben keuzevrijheid in hun rol in de keten van inzameling tot recycling
  • De kostenvergoeding voor bron- en nascheiding wordt eenvoudiger en wordt eerder verstrekt
  • De discussiepunten over de afrekening over 2017, 2018 en 2019 zijn afgewikkeld

Meer informatie

Zie ook