Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak. De VNG biedt ondersteuning via het programma Lokale Preventieakkoorden.

Het Nationaal Preventieakkoord werd eind 2018 ondertekend door staatssecretaris Blokhuis (VWS) en 70 partijen, waaronder de VNG. Het akkoord richt zich op overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht: onderwerpen die in veel gemeenten al op de agenda staan en waaraan via verschillende programma’s gewerkt wordt.

Oproep gemeenteraad

Een lokaal preventieakkoord kan bijdragen aan een geïntegreerde aanpak waarbij gemeenten samenwerken met onder andere maatschappelijke organisaties, onderwijs, sport en bedrijfsleven. In diverse gemeenten zoals Oldebroek en Bodegraven-Reeuwijk riep de gemeenteraad door middel van een motie het college op te werken aan een lokaal preventieakkoord.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het VNG-ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden op onze website:

Zie ook