De VNG heeft samen met haar partners besloten om het project Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (GVR) stop te zetten. In dit bericht leggen we de achtergrond van het besluit uit. 

Het onderzoek naar realisatie van het GVR stopt, omdat het deel van de broncode van het programma oBRP dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van BZK, onvoldoende houvast biedt om een zinvolle proef binnen een redelijke termijn uit te voeren. Daarmee is het projectdoel onhaalbaar geworden.

VNG/gemeenten hadden de verwachting dat meer code gepubliceerd zou worden en dat dit ook mogelijk was, ook met inachtneming van privacy en veiligheid. 

De opstelling van BZK om tot de gedane huidige publicatie te komen stelt gemeenten teleur.

Initiatief gemeenten, NVVB, VNG en KING

Enkele gemeenten, NVVB, VNG en KING namen het initatief te beproeven of door gemeenten ervaren beperkingen van het huidige systeem oplosbaar zouden zijn met een gemeentelijke voorziening, passend in de nationale infrastructuur van wet BRP en GBA-V.

Daarbij was de verwachting dat delen van de boedel van oBRP, en daar opgedane kennis en ervaring, versnelling zou kunnen brengen. Vernieuwing blijft nodig, ook om moderne (digitale) dienstverlening aan inwoners in de toekomst te borgen en te verbeteren.

Huidige systemen ontoereikend

Het initiatief kwam deze zomer snel tot stand in een poging het verrichte werk rondom een moderne persoonsregistratie, en de grote reeds gedane investering niet helemaal verloren te laten gaan. Gemeenten lopen met de huidige systemen tegen problemen aan in de uitvoering van gemeentelijke taken, de levering van verplichte gegevens aan GBA-V en de digitale dienstverlening.

Meer informatie