VNG heeft gemeentelijke processen die het meest door de Omgevingswet worden geraakt, uitgewerkt in een model voor Werkende Processen. Gemeenten kunnen met dit model hun eigen proces inrichten en bepalen wat er nog nodig is om het werkend te krijgen. De werkende processen zijn beschikbaar in een toolkit.

De Omgevingswet heeft enerzijds impact op het instrumentarium van gemeenten, o.a. door de komst van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Aan de andere kant raakt de Omgevingswet de gemeentelijke organisatie. Er moeten organisatorische veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van taken, structuur, technologie, processen en mensen. Speciaal daarvoor is het model voor Werkende Processen ontwikkeld. 

Uitgewerkte processen 

Het Werkende Processen model bestaat uit een cyclus met 4 fasen: model, toetsing, actieplan opzetten en implementeren. In een toolkit levert de VNG instrumenten aan voor de fasen ‘model’ en ‘toetsing’. Hiermee kunnen gemeenten de werkprocessen cyclisch verbeteren en Omgevingswetproof maken. 

In het Werkende Processen model zijn de volgende processen uitgewerkt: Verkennen en begeleiden initiatief, Behandelen vergunningaanvraag (regulier en uitgebreid), Toezicht en handhaving en Wijzigen omgevingsplan. 

Het VNG-procesmodel en informatievoorzieningenmodel dienen als basis van de model processen. Daaraan kunnen eventueel gemeente specifieke proceseisen worden toegevoegd. In een bijbehorend theoretisch kader document staat schematisch uitgelegd hoe de Omgevingswet impact heeft op het gemeentelijke instrumentarium en de gemeentelijke organisatie. Hier staan ook randvoorwaarden in om de processen werkend te krijgen en per proces staan hierin een aantal consequenties weergegeven. De competenties en vaardigheden voor de belangrijkste rollen of de rollen die het meest wijzigen binnen de processen zijn uitgewerkt in competentieprofielen. 

Verbeterpotentieel 

Door de modelprocessen en toetsvragen te gebruiken als toets aan de organisatorische ambitie en de huidige werkwijze, krijgen gemeenten hun eigen verbeterpotentieel in beeld. Deze verbeteringen zijn te vertalen in actieplannen zodat gemeenten zelf de verbeteringen kunnen doorvoeren en implementeren. De cirkel is rond wanneer de verbeteringen geëvalueerd worden aan de hand van het procesmodel. 

Meer informatie

De toolkit vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacco Albers via omgevingswet@vng.nl.