Hoe kan een gemeente het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB vertalen naar haar begroting en beleidsplannen? VNG Risicobeheer ontwikkelt samen met andere partijen een bijsluiter op het CEP voor gemeenten.

De ‘bijsluiter’ geeft inzicht in wat voor gemeenten de werking is van de CPB-ramingen, hoe ze die kunnen gebruiken en met welke waarschuwingen (‘bijwerkingen’) gemeenten rekening moeten houden bij het gebruik van de ramingen.

Betrokken partijen

De bijsluiter wordt gemaakt samen met Platform 31, CPB, Bureau De Ruijter, Futureconsult, A&O fonds Gemeenten, collega’s van de VNG en adviseurs/controllers van verscheidene gemeenten.

Drie scenario’s

In de bijsluiter is een samenvatting opgenomen van de voor gemeenten relevante punten van de macro-economische CPB-ramingen. Het CEP bevat drie scenario’s: een basisraming waarbij de pandemie dit jaar grotendeels onder controle komt, één waarbij er een nieuwe terugval komt, en een scenario waarbij de coronamaatregelen snel kunnen worden afgebouwd. 

Omgaan met onzekerheid

De scenario’s kunnen gemeenten helpen bij het maken van beleid met een integrale blik en rekening te houden met onzekerheden. Zo kan scenariodenken gemeenten wendbaarder maken. Bijkomend voordeel is dat toekomstverkenningen van gemeenten onderling vergelijkbaar worden waardoor gemeenten leren van elkaar. In de bijsluiter staat hoe gemeenten methodisch en gestructureerd de dialoog kunnen aangaan door ‘wat-als’-vragen te stellen, een lijn te bepalen voor kansen en risico’s en -  op basis van de uitkomsten - acties in te zetten.  

Bijwerkingen

In de bijsluiter staan ook ‘bijwerkingen’, bijvoorbeeld de verleiding om enkel de basisraming als vertrekpunt te nemen. Een andere contra-indicatie is dat veel voor gemeenten relevante onderwerpen niet in de raming staan én dat de tijdshorizon van het CEP beperkt is. De bijsluiter verschijnt in de loop van volgende week. In vervolg hierop willen VNG Risicobeheer en het A&O fonds gemeenten een trainingsaanbod doen voor scenariodenken op basis van de macro-economische scenario’s van het CPB.

Meer informatie