Op het terrein van gemeentefinanciën verandert het nodige. Budgetten worden verder gedecentraliseerd of anders verdeeld. Hoe kunnen gemeenten daarop inspelen? Daarover gaat een van de middagsessies bij het VNG Jaarcongres, georganiseerd door de gemeente Maastricht en het VNG team Financiën.

Hoe kunnen de verdeelmaatstaven in het gemeentefonds worden verbeterd? Zijn gebied-gebonden heffingen een oplossing of moeten regionale samenwerkingsverbanden direct geld krijgen via regionale belastingen? Over al deze kwesties gaan we in deze sessie de discussie aan.

Voorbeelden

Aan de hand van concrete voorbeelden komen dilemma’s en oplossingen aan de orde, want achter de financieel technische vragen schuilen bestuurlijke keuzes en deze hebben altijd concrete gevolgen. De sessie richt zich niet alleen op financieel deskundigen, gemeentefinanciën zijn immers te belangrijk om alleen aan experts over te laten.

VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres wordt gehouden in Maastricht op dinsdag 26 en woensdag 27 juni. Het thema is dit jaar 'Over grenzen'. Problemen van deze tijd houden zich niet aan grenzen. Niet aan gemeente- of landsgrenzen en niet aan grenzen tussen vakgebieden en dossiers. Dat vraagt om bestuurders die over grenzen heen durven stappen. 

Meer informatie