De septembercirculaire 2017 vemeldt dat het Rijk in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toevoegt aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017.

De beleidsregel verviel per 1 januari 2015 door de Hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de AWBZ.

Beleidsvrijheid

Het bedrag is structureel voor gemeenten gereserveerd op de begroting van VWS. Het budget is niet geoormerkt, een gemeente heeft de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie 

In de ledenbrief hieronder lichten we de geschiedenis van de regeling zorginfrastructuur toe, en leggen we uit hoe gemeenten het geld kunnen inzetten.