Aan het begin van de coronaperiode heeft BVOM-minister Slob tot 15 juni € 11 miljoen ter beschikking gesteld aan de lokale media. Onlangs is dit bedrag verhoogd met € 24 miljoen tot € 35 miljoen in geheel 2020 voor deze cruciale instellingen.

Dit is terug te lezen in de aanvullende brief gemeentefonds van 26 juni 2020.

Op 15 juli heeft onderzoeksbureau AEF in het rapport ‘Financiële bijwerkingen van corona’ een jaartekort van ongeveer € 6,1 tot € 9,8 miljoen geschat bij die (publieke) media met wie de gemeenten al voor corona een financiële relatie hadden.

Verdeling rijksgeld in 3 tranches                                                                                                             

Lokale media kunnen het rijksgeld rechtstreeks aanvragen bij het landelijke Steunfonds. Zij behoeven dat niet via de gemeenten te doen. Van de lokale overheden wordt door het Rijk wel financiële coulance verwacht. Uitvoerder is het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat werkt met 3 tranches:

  • 15 maart tot 15 juni
  • 15 juni tot 15 september
  • 15 september tot en met 31 december 2020

De reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd significant kan verbeteren of verslechteren. Ook kan het Stimuleringsfonds op deze manier tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre eventuele aanpassing van de voorwaarden voor een nieuwe ronde noodzakelijk is. Zo wordt het rijksgeld het meest effectief en doelmatig ingezet.

Toekenningen eerste tranche, aanvragen tweede en derde tranche                                                                                                         

  • In de eerste tranche is € 9,3 miljoen rijksgeld toegekend aan 181 lokale publieke omroepen en 480 (2-)wekelijkse huis-aan-huisbladen. Het overblijvende geld van € 1,7 miljoen is beschikbaar gesteld aan overige huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen met abonnementen en nieuwssites.
  • De tweede tranche van € 11,9 miljoen is bedoeld voor alle hierboven genoemde media. De lokale publieke omroepen kunnen € 0,33 per huishouden in hun verzorgingsgebied ontvangen en minimaal € 4.000.  Verdeling over de organisaties volgt in laatste helft van juli.
  • Aanvragen voor de derde tranche van € 12,1 miljoen kunnen later dit jaar worden ingediend.

Meer informatie