De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld.

Sinds mei 2019 verstuurden penitentiaire inrichtingen gegevens naar gemeenten via de Applicatie Gegevensverstrekking Gemeenten (AGG). 

Injus vervangt AGG

De AGG was een tijdelijk systeem, de melding begin en einde detentie én het informatieblad zullen worden verstuurd via Injus. Het grote verschil is dat een gemeente eventueel informatie kan ontvangen over het begin en einde van detentie, ook zonder toestemming van de gedetineerde. Het informatieblad wordt alleen verzonden als de gedetineerde hiermee instemt. Het streven was om de overgang voor 1 januari 2020 af te ronden. Dit wordt niet gehaald, de overgang zal naar verwachting in februari 2020 plaatsvinden. De precieze datum volgt zo spoedig mogelijk.

Nog niet aangemeld? Doe het nu!

Veel gemeenten hebben zich reeds aangemeld bij Justid voor een aansluiting op Injus. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan zo spoedig mogelijk via info@justid.nl.  Na aanmelding ontvangt u instructies voor de aansluiting op Injus.

Let op: stuur getekend autorisatieformulier op

Een aantal gemeenten zijn aangemeld, maar hebben het getekende autorisatieformulier nog niet aan Justid gestuurd. Verzoek is dit op korte termijn te doen. De aanmelding bij Justid alleen is namelijk niet voldoende voor een aansluiting op Injus. Om er ook in de toekomst zeker van te zijn dat u gegevens van uw gedetineerde burgers kan raadplegen, is het terugzenden van het getekende autorisatieformulier nodig. Let wel, de burgemeester van uw gemeente moet het formulier ondertekenen.

Meer informatie

Zie ook