De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten het urenaanbod voorschoolse educatie voor peuters (2,5 tot 4 jaar) met een VVE-indicatie uitbreiden van minimaal 10 naar gemiddeld 16 uur per week. In deze anderhalf jaar (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) gaat het om een uitbreiding van 600 naar 960 uur. Bovendien moeten gemeenten vanaf 1 januari 2022 per doelgroepkind minimaal 10 uur per jaar een hbo-opgeleide pedagogisch medewerker inzetten op de locatie.

Geen uitstel

In april hadden BMK, BK, BOinK, SWN en PO-Raad gezamenlijk minister Slob en staatssecretaris Van Ark dringend verzocht om de invoering uit te stellen tot 1 januari 2021. Ze vinden de implementatie per 1 augustus voor veel gemeenten en organisaties niet haalbaar vanwege de coronamaatregelen. Minister Slob liet vorige week in een Kamerbrief weten dat de datum niet wordt uitgesteld. Onderzoek van Sardes, Oberon en Cebeon toonde aan dat veel aanbieders en gemeenten al goed op dreef waren met de invoering.

Instructie VNG

Wel wordt er bij toezicht en handhaving rekening gehouden met kindercentra als ze als gevolg van de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de urennorm. De VNG maakt voor gemeenten een instructie over hoe zij kunnen handelen als een kindcentrum door de coronacrisis niet aan de urenuitbreiding kan voldoen.

Meer informatie