Gemeenten krijgen veel vragen over de waardering van zonnepanelen (de WOZ-waarde). De indruk bestaat dat gemeenten de keuze hebben om zonnepanelen wel of niet te waarderen. Dat is niet zo.

De rechter heeft bepaald dat zonnepanelen bij het huis horen. Dat verplicht gemeenten vanuit de Wet waardering onroerende zaken om zonnepanelen in de waardering mee te nemen. Gemeenten hebben geen zelfstandige beslisruimte om zonnepanelen buiten de waarde te laten.

WOZ versus Ozb

De WOZ-waarde is iets heel anders dan de onroerende-zaakbelastingen (Ozb). De WOZ is de wettelijke waardevaststelling en gebonden aan strikte regels. De Ozb is een van de belastingen die op de WOZ-waarde is gebaseerd.

Wellicht bieden de regels voor de Ozb mogelijkheden om voor die belasting een regeling voor zonnepanelen te treffen. In hoeverre dat mogelijk is en vooral of het praktisch uitvoerbaar is, zoekt de VNG op zo kort mogelijke termijn uit. 

Meer informatie