De burgemeester van Eindhoven had de organisator van een islamitsche conferentie verboden om buitenlandse gastsprekers de conferentie te laten bijwonen. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs dat de Gemeentewet hiertoe geen grondslag biedt.

'De artikelen 172, tweede lid, en artikel 172, derde lid bieden geen grondslag voor preventief optreden door de burgemeester in geval van openbare manifestaties (zoals de islamitische conferentie) op andere dan openbare plaatsen (zoals de moskee)', aldus de rechtbank.

De uitspraak maakt duidelijk dat een burgemeester alleen kan optreden in het kader van de openbare orde. 

Meer informatie

Hieronder de link naar de uitspraak en het artikel daarover op Rechtspraak.nl.