De VNG heeft op verzoek van het ministerie van SZW op 24 maart bestuurlijk gereageerd op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Artikel 8 van de Wgs regelt de uitwisseling van de gegevens die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de VNG in samenwerking met de NVVK en gemeenten gepleit voor het niet registreren van preventieve schuldhulpverlening. Gemeenten vinden het belangrijk dat de BKR registratie geen drempel vormt voor de toegang tot schuldhulpverlening. Het voorstel van de VNG, de NVVK en gemeenten luidt als volgt:

  • Gemeenten beschikken alle toegang tot schuldhulpverlening op maat;
  • Gemeenten registreren alleen bij schuldregelen of saneringskrediet om overkreditering tegen te gaan.

Het ministerie van SZW geeft in hun gemeentenieuws over de BKR-aansluiting en registratie beschikkingen schuldhulpverlening duidelijkheid over wanneer gemeenten wel en niet schuldhulpverlening bij BKR registreren.

De VNG vindt het goed om te lezen dat alle vormen van gemeentelijke ondersteuning van inwoners zonder problematische schulden niet bij BKR hoeven te worden geregistreerd. De VNG heeft in het Bestuurlijk Overleg met SZW van 22 april jl. benadrukt dat het belangrijk is dat het niet registreren van de preventieve schuldhulpverlening op maat ook zorgvuldig in de Wgs wordt geregeld.

Meer informatie