Steeds vaker hebben gemeenten en burgemeesters te maken met ernstige verstoringen van de openbare orde bij panden, zoals woningen, die worden blootgesteld aan geweld van buitenaf en/of waar (vuur)wapens worden gevonden. Het wachten is op verruiming van artikel 174a van de Gemeentewet.

Met verruiming van het artikel krijgen burgemeesters de bevoegdheid om woningen te sluiten als deze worden blootgesteld aan ernstig geweld van buitenaf, zoals een beschieting of explosie. Het wordt ook mogelijk om woningen te sluiten wanneer wapens worden aangetroffen.

Vertraging

Door de ontwikkelingen rond corona heeft het wetsvoorstel tot verruiming van artikel 174a van de Gemeentewet vertraging opgelopen. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de VNG en de Regioburgemeesters vragen daarom minister Grapperhaus (JenV) nu prioriteit te geven aan de aanpassing van het wetsartikel.

Meer informatie