Het format registratieformulier voor het declareren van meerkosten is nu beschikbaar. Zorgaanbieders kunnen met het format de meerkosten vastleggen die zij tot het einde van dit jaar maken als gevolg van de coronacrisis.

Het format dient als specificatie en onderbouwing van het te declareren bedrag. Hierbij geldt het uitgangspunt dat gemeenten en aanbieders het format toepassen op een wijze die beiden helpt in het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van de regelingen.

Oproep aan gemeenten en zorgaanbieders

Het format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten is opgesteld door de branches van zorgaanbieders, de VNG, het ministerie van VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Deze partijen roepen gemeenten en zorgaanbieders zeer dringend op om dit format te gebruiken.

Downloadlocatie

Download het format registratieformulier via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein:

Via deze community kunnen gemeenten en zorgaanbieders ook reageren op berichten, vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Achtergrond: afspraken meerkosten

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen.

Meer informatie

Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten te beperken, ontwikkelen de branches van zorgaanbieders, de VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen. Dit format is ook al beschikbaar:

Er volgen nog:

  • een model addendum om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te vullen/te wijzigen (de eerste week van juli)
  • een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd (later dit jaar)