Weten waar u staat op het gebied van re-integratie ex-gedetineerden? Op zoek naar inspiratie en concrete voorbeelden om uw aanpak verder te versterken? Gebruik de Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden.

Let op: voor een optimaal resultaat kunt u beter niet Internet Explorer als browser gebruiken. Bij gebruik van oude versies van Microsoft Word werkt de lay-out in het eindrapport in sommige gevallen niet goed, onder meer de printmarges functioneren niet zoals het moet. U kunt in dat geval het beste de tekst van het document dat uit de scan komt in een nieuw Word-document plakken.

Inhoud van de zelfscan

De VNG heeft de zelfscan samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkingsverbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden en geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe zijn de taken van de gemeente in de voorbereiding op een succesvolle terugkeer van gedetineerden ingevuld?
  • Welke beleidsmatige keuzes zijn gemaakt?
  • Hoe versterkt u deze aanpak verder?

Gebruik de uitkomst van de scan als gespreksleidraad met collega’s en partners. Maar ook samen invullen kan een interessant gesprek opleveren.

Inspirerende voorbeelden

Naast reflectie biedt het instrument inspiratie: in de scan zijn voorbeelden uit het land opgenomen die van pas kunnen komen bij het versterken van de eigen aanpak. De scan richt zich alleen op de verantwoordelijkheid van gemeenten in de re-integratie van ex-gedetineerden. De leefgebieden ID-bewijs, werk en inkomen, schulden, zorg, onderdak en sociaal netwerk staan daarbij centraal. De bredere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en openbare orde, blijft in deze scan buiten beschouwing.

Voor wie bestemd?

De scan is bedoeld voor professionals die actief betrokken zijn bij beleidsvorming of uitvoering van de re-integratie van ex-gedetineerden. Denk aan beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, coördinatoren nazorg, procesregisseurs en managers van zorg- en veiligheidshuizen. De informatie die de scan oplevert, kan worden gebruikt om de huidige situatie in beeld te brengen en met collega’s, bestuurders of externe samenwerkingspartners het gesprek aan te gaan over de versterking van de aanpak.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp het VNG dossier ‘Re-integratie ex-gedetineerden’. Hier is ook meer informatie te vinden over de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van openbare orde en veiligheid in relatie tot de terugkeer van ex-gedetineerden naar de gemeente.