Input van de werkgroep kwijtschelding van de LVLB heeft geresulteerd in maar liefst zes productverbeteringen van de geautomatiseerde Kwijtscheldingstoets. Een nieuw instellingenscherm waar de hoogte van de toetsnorm AOW ingesteld kan worden is één van de verbeteringen.

Meer informatie over deze, en de andere vijf verbeteringen vindt u terug in de nieuwe versie van de gebruikershandleiding. Vanaf mei zijn deze volledig geïmplementeerd in de rapportage.

Om de kwaliteit van de geautomatiseerde Kwijtscheldingstoets te verbeteren maakt het Inlichtingenbureau gebruik van aanbevelingen van de werkgroep kwijtschelding van de LVLB (Landelijke Vereniging Lokale Belastingen), waar ook de VNG en de Unie van Waterschappen onderdeel van uitmaken.

Meer informatie