Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel 'Aan de slag met samen spelen' biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

Dit samen met (ervarings)deskundigen, als onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) in uw gemeente. De bundel biedt alle ingrediënten om samen spelen in uw gemeente op poten te zetten. Ingrediënten die door de Speeltuinbende en gemeenten zijn verzameld en ingevuld. 

Samenspeelplek

Dinsdag 5 november overhandigden Milou en Louise de bundel ‘Aan de slag met samen spelen’ aan minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De meiden zetten zich in Bergeijk in voor samen spelen. Zij konden vertellen dat in hun gemeente vorige week budget is vrijgemaakt om een samenspeelplek te realiseren.

Milou, Louise en Rick Brink

Milou en Louise overhandigen de publicatie aan minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Congres

De overhandiging gebeurde tijdens het congres Jouw gemeente inclusief!, georganiseerd door het VNG-project Iedereen doet mee!. De bijna 300 deelnemers bestonden uit wethouders, ambtenaren en ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor een inclusieve samenleving aan de hand van het VN-Verdrag Handicap.

Meer informatie

'Aan de slag met  samen spelen' is een publicatie van de Speeltuinbende en het VNG-project Iedereen doet mee! Hieronder de inspiratiebundel als PDF en als Word-bestand.