De Jeugd-GGZ kent een breed scala aan professionals. Gemeentelijke jeugdregio’s willen graag inzicht in de inzet van de verschillende professionals in het kader van kwaliteit en kostenbeheersing. Op verzoek van gemeenten en aanbieders is een functietabel opgesteld en beschikbaar gesteld.

GGZ Nederland en VNG adviseren de gemeenten en aanbieders om deze functietabel te gebruiken voor functietarieven / gedifferentieerde tarieven (tarief per cluster/ functieniveau) of voor verantwoording.

Door deze functietabel te gebruiken wordt de diversiteit beperkt. Er is voornamelijk rekening gehouden met kostenhomogeniteit en opleidingsniveau. De functietabel sluit aan bij de beroepenstructuur zoals deze nu ook wordt gebruikt bij j-ggz aanbieders.