Staat fraudepreventie en handhaving bij Wmo en Jeugd al op de kaart bij wethouders? Om hier achter te komen stelden we gemeenten in april een aantal vragen.

Er kwamen 159 reacties binnen op enquête. Daarin vroegen we wethouders naar:

  • Het evenwicht tussen kwaliteit en kosten van de geleverde hulp en ondersteuning aan inwoners
  • Het belang van voorkomen en bestrijden van fouten en fraude bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet
  • De rol van toezichthouders rechtmatigheid bij fraude en handhaving Wmo/jeugd
  • Of en hoe hun gemeente het voorkomen en bestrijden van fraude vastgelegd.

Een paar uitkomsten

Uit de enquete blijkt dat de meeste wethouders (van de 159) het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude bij de uitvoering van de Wmo/Jeugdwet belangrijk dan wel heel belangrijk vinden.

Een actieve rol van de toezichthouder rechtmatigheid wordt door een ruime meerderheid belangrijk gevonden, bijna een kwart vindt het heel belangrijk.

Voor het voorkomen en bestrijden van fraude maken gemeenten o.a.:

  • beleid  
  • verordeningen 
  • werkprocessen
  • en stellen ze een toezichthouder aan.

Gemeenten: klop aan bij regioadviseurs

Uit de enquête blijkt wel dat fraudepreventie bij de bevraagde gemeenten op de kaart staat. Maar wat nu als er in uw gemeente daadwerkelijk fraude of misbruik aan het licht komt? U wilt stappen ondernemen maar twijfelt over de juiste richting?

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) helpt u op weg! U kunt de ondersteuning inschakelen van o.a. de regioadviseurs van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) die deel uitmaken van dit team. Zij bieden hulp bij de afhandeling van hun fraudesignalen.

Meer informatie

Zie voor het overzicht van de regioadviseurs:

En voor informatie over fraudepreventie en handhaving op: