Op het VNG-forum rijksbelastingen kunt u nu ook terecht voor actuele informatie over de procedures vennootschapsbelasting reclame-opbrengsten. U vindt er onder andere een model-bezwaarschrift en tekstblokken voor een beroepschrift.

In 2018 introduceerde de VNG een forum voor medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de rijksbelastingen. Hier kunnen zij discussies starten, documenten delen en vragen stellen. Ambtenaren kunnen zo elkaar helpen hun werk beter uit te voeren.

Het forum rijksbelastingen is toegankelijk voor vaste medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met rijksbelastingen. Aanmelden kan via belastingen@vng.nl.

Forum