Voor de continuïteit van de financiering voor zorgaanbieders in Wmo en Jeugdwet is nu een format beschikbaar voor een registratieformulier. Daarmee kunt u alle informatie opvragen die op dit moment nodig is. Hiermee worden onnodige administratieve uitvoeringslasten voorkomen.

De VNG en de zorgbranches roepen gemeenten en zorgaanbieders, die nog geen afspraken hebben gemaakt waarover beide partijen tevreden zijn, zeer dringend op om dit format te gebruiken, waar mogelijk ook met terugwerkende kracht.

Meer informatie