Heeft u uw beleid voor dementie op orde? Alzheimer Nederland benoemt in de 'Focusbrief dementie 2017' zeven zaken die een gemeente moet regelen.

De Focusbrief geeft ook tips, vooral over waar meer informatie over dementie is te vinden.

Aandachtspunten

De zeven aandachtspunten betreffen:

  • dabesteding
  • huishoudelijke hulp
  • mantelzorgondersteuning
  • zorgstandaard dementie
  • sociaal wijkteam & casemanagement dementie
  • bevorderen participatie door dementievriendlijke samenleving
  • veiliige en betaalbare huisvesting

 

Zie ook