Jaarlijks wisselen Loyalis en werkgevers gegevens uit voor de berekening van de juiste levensloopbijdrage. In onze ledenbrief leest u over de nieuwe ronde van aanleveren van werkgevers- en werknemersgegevens van 2019.

De levensloopregeling eindigt per 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de levensloopregeling, die onderdeel is van het FLO-overgangsrecht, gewoon van kracht.  De VNG adviseert veiligheidsregio’s om vooralsnog de levensloopregeling, die onderdeel is van het FLO-overgangsrecht, ongewijzigd uit te voeren.

Meer informatie