Grensoverschrijdende samenwerking en taakdifferentiatie zijn thema’s die Flevoland graag terugziet in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Ruim twintig bestuurders van de zes gemeenten in Flevoland gingen donderdag 31 januari met de VNG in gesprek over belangrijke opgaven uit de regio die in de Meerjarenvisie zou moeten terugkomen. Plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense benadrukte:

Eén vraag staat steeds centraal in alle bijeenkomsten: welke thema’s zijn belangrijk voor deze provincie? Wat speelt er regionaal en hoe sluit dat aan bij de landelijke thema’s van de VNG? De Meerjarenvisie presenteren we op het jaarcongres in juni in Barneveld.

Video verslag

Decentralisatie

Joop van den Berg, publicist en oud-voorzitter van de VNG-directieraad, schetste in zijn inleiding de recente geschiedenis van decentralisaties en taakdifferentiatie. Door decentralisaties zijn taken van gemeenten vergroot en groeide de noodzaak tot regionale samenwerking. Conclusie is dat samenwerken goed werkt bij specifieke opgaven die je als gemeente niet alleen kunt, zoals arbeidsmarktvraagstukken en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij verdient het aanbeveling als gemeenten onderling de taken verdelen: taakdifferentiatie.

Laat die gemeente het onderwerp oppakken waar het het meeste speelt. En betrek gemeenteraadsleden zo goed mogelijk in de samenwerking.

Overlappende taken

Taakdifferentiatie gaat niet werken als kleine gemeenten geen gesprekspartner zijn, stelde Winnie Prins (wethouder Zeewolde) in een reactie op het betoog van Joop van den Berg. ‘Vraag kleine gemeenten hoe zij aankijken tegen beleid. En zoek de samenwerking bij collega-gemeenten waar aandacht en ruimte is voor overlappende taken. Procestaken, zoals ict-systemen, kun je centraliseren.’

En je kunt samenwerken over provinciegrenzen heen. Zo zoeken gemeenten in de jonge provincie Flevoland op grensvlakken veelal samenwerking met meer ervaren gemeenten.

Je moet geen last hebben van grenzen.

 

 

Meer informatie