In 2018 stegen de kosten in het sociaal domein met 4,2% ten opzichte van 2017. Die stijging is ongeveer gelijk aan stijging van de gemeentelijke uitgaven. Lagere kosten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen remden de stijging van de lasten in het sociaal domein.

Dit staat in het rapport 'De rekening opgemaakt.' Het rapport brengt de financiële situatie van het gemeentelijke sociaal domein in beeld.

Het analyseert de gemeentelijke jaarrekeningen van 2018 en plaatst deze in een meerjarig perspectief.

Meer informatie