Het regeerakkoord-Rutte III biedt gemeenten financieel en beleidsmatig mogelijkheden om op allerlei gebied gezamenlijk met het Rijk op te trekken en zaken aan te pakken. Maar de financiële ruimte en flexibiliteit bij gemeenten is wel veel minder groot dan het regeerakkoord suggereert.

Dat schrijft de VNG in een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. De Kamer debatteert op 1 en 2 november over de Regeringsverklaring.

Koppeling Gemeentefonds en Rijksbegroting

In het regeerakkoord staan veel plannen die het kabinet samen met de gemeenten wil oppakken. Daarbij helpt het dat de groei van het Gemeentefonds voortaan is gekoppeld aan de groei van de totale Rijksbegroting, zoals door ons bepleit tijdens de kabinetsformatie.

Moeilijke jaren

Dat de financiële ruimte en flexibiliteit bij gemeenten beperkt is, komt door de moeilijke jaren die achter ons liggen. Die leggen een zware hypotheek op de financiën.

Sociaal domein

Vooral in de volle breedte van het sociaal domein ervaren gemeenten nog steeds fikse financiële knelpunten. En ook het besluit van het kabinet om de opschalingskorting bij gemeentelijke herindelingen te handhaven, beperkt de financiële ruimte van gemeenten voor nieuw beleid.

Meer informatie

Hieronder de brief zoals vandaag verzonden aan alle fractievoorzitters.