In kwetsbare landen waar conflicten dreigen is het extra belangrijk om burgers te betrekken bij het lokaal bestuur. VNG International doet dit met het programma Inclusive DEcisions At a Local level (IDEAL 2017-2021). Daarover is nu een korte film gemaakt.

IDEAL 2017-2021 loopt in zeven landen: Burundi, Mali, Palestina, Rwanda Somalië, Zuid-Soedan en Oeganda.

Kwaliteit bestuur

Het is belangrijk om in deze landen burgers te betrekken bij lokaal bestuur, want dit draagt bij aan inclusieve besluitvorming. Het doel is een verbetering van het lokaal bestuur en de levering van basisdiensten, het verduurzamen van lokaal bestuur en de bevordering van welzijn en stabiliteit. Onze drive en expertise is om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het bouwen van bruggen met alle burgers, ook met gemarginaliseerde groepen.

Nederlandse gemeenten actief

Verschillende Nederlandse gemeenten zijn actief in het IDEAL programma en in de verschillende landen werken we samen met de lokale Vereniging van Gemeenten. Dit zorgt ervoor dat IDEAL wordt ingebed in de lokale context. Om het IDEAL programma te introduceren heeft VNG International een korte film gemaakt. IDEAL wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Meer informatie