Het merendeel van de gemeenten is volop aan de slag met de Omgevingswet. Tweederde van de gemeenten heeft hiervoor geld gereserveerd in de meerjarenbegroting. Dat zei Edward Stigter, directeur Beleid Leefomgeving bij de VNG, tijdens de opening van het 'VNG-festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!'

Aan het festival doen 600 mensen van gemeenten en andere overheden mee.

Pilots

Van de gemeenten doet driekwart mee aan pilots ter voorbereiding op de Omgevingswet en 60% werkt al aan de nieuwe wettelijke instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Anders werken

'Het gaat erom daadwerkelijk horizontaal samen te werken met burgers en bedrijven en de bureaucratie te doorbreken.'

De kern van de nieuwe wet is 'anders te gaan werken', zei Jos Maessen, directeur Dienstverlening van de gemeente Amsterdam. 'Het gaat erom daadwerkelijk horizontaal samen te werken met burgers en bedrijven en de bureaucratie te doorbreken.'

Samenwerken

Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK benadrukte het belang van samenwerken. Tussen verschillende overheden en met verschillende belanghebbenden: inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De drie sprekers zijn het erover eens dat het verbeteren van de dienstverlening de essentie is. Een andere manier van werken is daarvoor nodig. 'Dat vraagt lef en durf om het gewoon te doen,' zei Bastianen.

Praktijkvoorbeelden centraal

Bij het festival staan praktijkvoorbeelden centraal. Het doel van de wet is genoegzaam bekend. Nu gaat het erom hoe gemeenten het werken met de juridische instrumenten, het digitale stelsel, en het anders werken kunnen aanpakken.

Meer informatie