Het kabinet stelt gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar om de lokale en regionale culturele sector te ondersteunen. Er is een factsheet beschikbaar die u helpt de ondersteuning te verlenen in lijn met de Europese staatssteunregels.

De compensatie komt via de algemene uitkering in het gemeentefonds beschikbaar aan gemeenten, die op hun beurt subsidie kunnen verlenen aan de culturele instellingen die last hebben van de coronamaatregelen.

Stappenplan factsheet

U moet zelf zorgen dat u in lijn handelt met de Europese staatssteunregels als u een culturele instelling ondersteunt. U kunt daarbij de factsheet als leidraad gebruiken. Daarin zijn de volgende stappen uiteengezet:

  1. Ga na of het noodzakelijk is om (extra) ondersteuning te bieden aan een culturele instelling als deze ook in aanmerking komt voor bestaande steunmaatregelen. 
  2. Bepaal aan de hand van een staatssteuntoets of de staatssteuncriteria van toepassing zijn op de voorgenomen steunmaatregel voor een culturele instelling.
  3. Als de staatssteuncriteria van toepassing zijn, moet een steunmaatregel in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie, tenzij 1 van de vrijstellingsverordeningen van toepassing is. De de-minimisvrijstellingsverordening of de algemene groepsvrijstellingsverordening (in het bijzonder artikel 53 AGVV) kunnen uitkomst bieden.
  4. Als een steunmaatregel voor een culturele instelling wel staatssteun betreft en niet onder een vrijstellingsmogelijkheid past, moet u de steun in beginsel aanmelden bij de Europese Commissie.

De factsheet is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Kenniscentrum Europa decentraal.

Meer informatie

Heeft u een vraag over steun aan een culturele instelling en de toepassing van de staatssteunregels hierbij? Neem dan contact op met Europa decentraal via helpdesk@europadecentraal.nl. Of kijk op hun website: