Het uitwisselen van informatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De werkprocessen en ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling, maar we merken dat bij gemeenten veel vragen leven over 'de IV-kant' van de Wvggz.

Vandaar dat de VNG nu een eerste versie uitbrengt van de factsheet 'IV Wvggz', in volgende edities vullen we het beeld aan.

Ondersteuning

We koersen op het belangrijke ijkpunt van 1 januari 2020, de datum van inwerkingtreding van de Wvggz. Doel en verwachting is dat op dat moment de benodigde ondersteuning voor gemeenten beschikbaar is.

Doel

Doel van de factsheet is om u te informeren over:

  • Wat aan informatievoorziening nodig is om uitvoering van de Wvggz te ondersteunen.
  • Welke onderdelen daarvan door partners worden gerealiseerd.
  • Welke zaken gemeenten zelf moeten verzorgen.

Meer informatie

Het factsheet is afgestemd met de gemeentelijke werkgroep IV-Wvggz (met deelnemers uit de gemeenten Utrecht, Den Bosch, Ede, Arnhem, Den Haag en BAR). Verder is afgestemd met de firma Khonraad, het ketenprogramma Wvggz, het OM, GGZ NL, NvVP en de Stichting PVP.