In de Wmo 2015 is de ‘landelijke toegankelijkheid’ van beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd. In convenanten en handreikingen zijn afspraken vastgelegd tussen de (centrum)gemeenten om de (eenduidige) toepassing van de landelijke toegankelijkheid te waarborgen.

Om gemeenten in de praktijk te ondersteunen is een handzaam factsheet gemaakt. Dit factsheet vat de belangrijkste wettelijke kaders en de afspraken tussen gemeenten samen.

Meer informatie