De Europese Commissie heeft € 35 miljoen uitgetrokken om het subsidieprogramma ELENA (European Local Energy Assistance) voort te zetten. Dit geld is bedoeld voor projecten op het gebied van duurzame energie (€ 30 miljoen) en duurzaam vervoer (€ 5 miljoen).

Dit zal investeringen in energie-efficiëntie verder stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer. Het terugdringen van het energieverbruik is een centrale doelstelling van de Europese Green Deal, waarmee wordt beoogd de energiebehoeften van de EU tegen 2030 met 32,5% te verminderen. 

Duurzame woningen 

De nieuwe middelen zijn niet bedoeld voor de derde portefeuille van ELENA: duurzame woningen. Deze portefeuille richt zich voornamelijk op het stimuleren  van grootschalige renovatie van de enorme woningvoorraad. Hiervoor bestond al een budget van € 97 miljoen, bedoeld voor technische bijstand om energie-efficiëntie aantrekkelijker te maken voor particuliere investeerders.

Meer informatie