Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het aanvullend sociaal pakket dat op 28 augustus 2020 werd gepresenteerd. Voor dit pakket trekt het kabinet € 1,4 miljard uit; dit komt bovenop de verlenging van de NOW- en Tozo-maatregelen.

Het kabinet investeert in 4 bouwstenen: 

  • Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, onder andere via mobiliteitsteams in de arbeidsmarktregio’s en een budget voor crisisdienstverlening
  • Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk
  • Bestrijding van jeugdwerkloosheid door extra ondersteuning van schoolverlaters
  • Aanpak van armoede en schulden, onder andere door extra middelen voor schuldhulpverlening beschikbaar te stellen aan gemeenten en door het inrichten van een waarborgfonds

Gemeenten ontvangen in 2020, 2021 en 2022 extra middelen voor re-integratie en crisisdienstverlening, aanpak van jeugdwerkloosheid, en de aanpak van armoede en schulden. Daarnaast stelt het kabinet middelen beschikbaar aan de regio’s om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Door de aanpak ‘van werk naar werk’ is de verwachting dat het beroep op een uitkering kan worden beperkt. 

Meer informatie