De coronacrisis vraagt een grote inspanning van de GGD’en en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. De totale netto meerkosten van GGD’en blijken volgens een inschatting van AEF voor dit jaar ca. € 465 miljoen te bedragen. 

Andersson Elffers Felix (AEF) maakte in opdracht van de VNG een analyse van de gerealiseerde kosten tot en met mei, het bureau bracht ook de financiële gevolgen vanaf 1 juni tot het einde van 2020 in kaart.

Bron- en contactonderzoek grootste aandeel 

Het AEF-rapport 'Meerkosten voor GGD’en ten gevolge van Corona' geeft een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen. Het grootste gedeelte van de kosten van blijkt voor rekening van het bron- en contactonderzoek te komen.

Meer informatie

Hieronder het rapport van AEF.

Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde GGD GHOR Nederland en de VNG op 20 juli een (gelijkluidende) brief over de bestuurlijke en financiële afspraken rond de COVID-19-maatregelen.