Het kabinet trekt € 50 miljoen uit om bij onderhoud en renovatie van scholen en sportgebouwen ook investeringen in verduurzaming mogelijk te maken. Deze investeringsimpuls is een van de onderwerpen in de brief ‘Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis’ van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.

Het betreft een subsidie voor een deel van de onderhoudskosten die eigenaren van maatschappelijk vastgoed maken. Met deze subsidie kunnen zij iets extra’s doen, namelijk maatregelen nemen voor verduurzaming. Op die manier kan met een impuls van € 50 miljoen in 2020 voor € 150 tot 250 miljoen aan investeringen worden ondersteund. 

Routekaart maatschappelijk vastgoed

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sectorale routekaarten maatschappelijk vastgoed. Op korte termijn zal een subsidieregeling worden opengesteld met als uitgangspunt dat projecten in 2020 starten en in 2021 worden gerealiseerd.
 
De minister refereert in de brief aan het belang om de capaciteit van de bouw op peil te houden en aan de intentie die partijen, waaronder ook de VNG, hebben uitgesproken in de gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’.

Meer informatie