Het kabinet trekt extra geld uit voor de politie en de organisatie krijgt een meer decentraal accent. De VNG is blij met deze eerste stappen tot het uitbreiden van de politiesterkte en een meer decentrale oriëntatie.

De ministerraad gaf vanmiddag groen licht voor het Meerjarenplan investeringen in de politie. Het kabinet investeert € 291 miljoen structureel extra in de politie.

De minister wil, samen met de korpschef, OM en burgemeesters, de politie organisatie flexibeler maken. Zo kunnen mensen en middelen sneller worden ingezet waar ze nodig zijn. 

citaat uit het persbericht op Rijksoverheid.nl

Uitbreiden politiesterkte

De regioburgemeesters, de VNG en ook het OM lieten in aanloop naar de kabinetsformatie weten dat een uitbreiding van de politiesterkte van 4.500 fte noodzakelijk is. Het kabinet zet met een uitbreiding van 1.111 fte hiertoe een eerste stap.

Meer capaciteit en kwaliteit nodig

In gesprek met het kabinet willen we kijken naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding van de politiecapaciteit: dat blijft noodzakelijk om de criminaliteit aan te pakken en de openbare orde te handhaven. Gelet op bijvoorbeeld ondermijning, cybercrime en meer personen met verward gedrag, is zowel kwantitatief als kwalitatief nog een belangrijke slag nodig.

Lokaal doen wat nodig is

We blijven ook in gesprek met politie en de minister om ervoor te zorgen dat de (al eerder aangekondigde) kanteling van de politieorganisatie daadwerkelijk vorm krijgt. De politie werkt lokaal en moet de ruimte hebben om lokaal dat te doen wat nodig is, onder gezag van burgemeester en OM.

Samenwerking boa's en politie

Er moet een goede samenwerking zijn op lokaal niveau tussen politie en boa’s en dat is over het algemeen in de praktijk ook het geval. De samenwerking krijgt gestalte op drie niveaus: bestuurlijk via de lokale driehoek (burgemeester/OM/politie), beleidsmatig, en uitvoerend/operationeel.

Geweldsmiddelen boa's

In de lokale driehoek wordt bepaald in welke situaties boa’s worden ingezet. Daar kan ook het beste worden ingeschat in welke gevallen er wel of geen (extra) geweldsmiddelen nodig zijn (zoals uitrusten met handboeien, pepperspray en/of wapenstok). De lokale driehoek zou meer zeggenschap moet krijgen over de inzet van geweldsmiddelen door gemeentelijke boa’s.

Ook optreden tegen lichte verkeersovertredingen

Rijden door rood licht, fietsen zonder verlichting, te hard rijden op een woonerf: het zijn overtredingen waarbij de leefbaarheid in de buurt in het geding is. Inwoners verwachten dat de overheid optreedt, maar de politie komt hier in de praktijk niet of nauwelijks aan toe. Gemeenten vinden daarom dat boa's ook moeten kunnen handhaven op lichte verkeersovertredingen.

Meer informatie