Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.  

Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van gemeenschappelijke voorstellen van gemeenten, jongerenorganisaties, wetenschappers, NJI en gemeentebestuurders.   

Financiële middelen

In de kamerbrief van 8 december wordt aangegeven dat de 58,5 miljoen langs 3 lijnen beschikbaar komt:

  • via het gemeentefonds (totaal € 40 miljoen)
  • via het programma maatschappelijk diensttijd (€ 15 miljoen)
  • € 3,5 miljoen voor mentale weerbaarheid.

De middelen via het gemeentefonds worden begin januari 2021 ter beschikking gesteld, samen met een aantal andere toevoegingen aan het gemeentefonds. Wat betreft de maatschappelijke diensttijd middelen zoekt het ministerie van VWS naar de meest efficiënte manier om die aan gemeenten ter beschikking te stellen. We verwachten begin 2021 hier meer informatie over te kunnen geven.

Het bedrag van € 58,5 miljoen komt bovenop het coronapakket dat al eerder beschikbaar gesteld is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid (€ 346 miljoen), verminderen van leerachterstanden (€ 282 miljoen), voor de continuïteit van onderwijs (€ 210 miljoen) en voor de huisvesting voor dak -en thuisloze jongeren (onderdeel van € 200 miljoen). 

VNG steunt dialoog en delen voorbeelden 

De VNG is blij dat de dialoog met jongeren nu echt op de agenda staat bij gemeenten en Rijk. Eerder heeft de VNG vanuit de commissie Depla gemeenten al opgeroepen hiermee aan de slag te gaan en voorbeelden met elkaar te delen. De komende periode brengen gemeenten, het ministerie van VWS, wetenschappers en jongeren eenzaamheid en mentale kwetsbaarheid van jongeren en de aard en omvang ervan in kaart. 

Webinar ‘Perspectief voor jongeren’ op 17 december

Op 17 december organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG een webinar waarin praktijkvoorbeelden van gemeenten worden gedeeld die relevant zijn voor zowel de korte als langere termijn. 

Meer informatie