Het Klimaatakkoord zal, zodra het er is, aan gemeenten voorgelegd worden in een extra algemene ledenvergadering. Gemeenten ontvangen de stukken hiervoor zes weken van tevoren. Hier hebben gemeenten op de ALV in Barneveld mee ingestemd.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de ingediende moties. Afhankelijk van het moment waarop het akkoord gesloten wordt zal het akkoord besproken worden in een extra ALV na de zomer, of op de Buitengewone ALV in november.

Doelen

De VNG en haar leden staan achter de doelen van het klimaatakkoord. Veel gemeenten zijn al aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er zijn proeftuinen aardgasvrije wijken opgezet en gemeenten werken samen aan regionale energiestrategieen.

 

Fotograaf Bert Buiring

Haalbaar en betaalbaar

Tegelijkertijd hechten gemeenten groot belang aan een aantal randvoorwaarden om echt aan de slag te kunnen gaan met de energietransitie.

Het gaat hierbij vooral om de feitelijke uitvoerbaarheid van het akkoord, waarbij het van belang is dat de lasten evenredig verdeeld worden en burgers niet geconfronteerd worden met stijgende woonlasten. In de discussie op de ALV lieten gemeenten nogmaals weten hoe belangrijk zij dit vinden.

‘Het is en blijft een ingrijpende transitie’, reageerde Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht en een van de onderhandelaars voor gemeenten bij het Klimaatakkoord. ‘De onzekerheden kunnen we niet wegpoetsen, maar we kunnen ze wel verkleinen. Daar gaan we voor.’

Randvoorwaarden

De gemeenten stellen de volgende vijf randvoorwaarden aan het klimaatakkoord:

  1. De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de samenleving.
  2. Gemeenten moeten de juiste bevoegdheden krijgen om hun regierol in de gebouwde omgeving ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
  3. Gemeenten moeten een vergoeding krijgen voor de toename van taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten voor de uitvoeringslasten.
  4. Er moeten goede afspraken komen over de marktordening van warmte. Ook in onrendabele gebieden moet een warmtenet komen.
  5. Er zijn goede interbestuurlijke afspraken nodig over de uitwerking van het Klimaatakkoord.

Meer informatie

Hieronder de notitie die de VNG eind maart aan de Tweede Kamer stuurde, naar aanleiding van een hoorzitting.