Welke verschillen bestaan er tussen lokale politieke partijen en nationale partijen als het gaat om financiering, opleiding en vorming, opbouw van expertise, wetenschap, invulling van politiek-bestuurlijke functies, etc.? Het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen gaat dat uitzoeken.

Het Expertiseteam is onlangs van start gegaan en verwacht het werk in april 2020 af te kunnen ronden. Op basis van het onderzoek en gesprekken met stakeholders komt het Expertiseteam met conclusies en adviezen. Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van onder meer Groningen, is de voorzitter.

Samenstelling

Het Expertiseteam bestaat uit:

 • Peter den Oudsten (voorzitter)
 • Geerten Boogaard (Hoogleraar Thorbeckeleerstoel)
 • Richard van Oevelen (advocaat, oud-raadslid Pijnacker-Nootdorp voor Gemeentebelangen, Thorbecke-fellow)
 • Merel van Hall (griffier Utrecht)
 • Wim van Sluis (oud-wethouder Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam)
 • Sophie van de Meeberg (raadslid Haarlemmermeer voor HAP)
 • Gerard Rabelink (burgemeester Schouwen-Duiveland, oorspronkelijk lid lokale partij,
  lid van de VNG-scoutingcommissie)
 • Pieter Jeroense (plv. Algemeen directeur van de VNG)
 • Joep Severens (adviseur namens het ministerie van BZK)
 • Marion Veerbeek (ondersteunt het expertiseteam namens de VNG)

Wim van Sluis, Geerten Boogaard, Richard van Oevelen, Pieter Jeroense, Peter den Oudsten (vz), Sophie van de Meeberg, Merel van Hall. (Niet op de foto: Gerard Rabelink, Joep Severens, Marion Veerbeek.)

Zie ook