Het is erg positief dat het kabinet wet- en regelgeving heeft aangekondigd om experimenten mogelijk te maken voor het gedoogd telen van cannabis. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van ruim 90% van de gemeenten om toe te werken naar een herziening van het huidige cannabisbeleid.

De VNG steunt daarom het voorstel van de ministers van J&V en VWS om een onafhankelijke adviescommissie opdracht te geven om te komen met adviezen op het gebied van de invulling, uitvoering en evaluatie van de experimenten. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen, de VNG stuurde de Kamer naar aanleiding hiervan een brief.

We zijn graag bereid om onze kennis, expertise en netwerk te delen met de onafhankelijke adviescommissie en het Rijk om gedegen experimenten op te zetten die bijdragen aan de beleidsdoelen.

Veiligheid, leefbaarheid, volksgezondheid

De aangekondigde experimenten zijn een belangrijke stap om lokale beleidsdoelen op het gebied van individuele en algemene volksgezondheid te realiseren en toe te werken naar een gesloten keten van teelt, transport, opslag en verkoop van cannabis. De volksgezondheidsdoelen omvatten vanzelfsprekend de preventie van cannabisgebruik - identiek aan de inspanningen bij alcohol en tabak - en daarnaast ook controle op de kwaliteit van cannabis.

Experimenten met een gesloten keten zijn van belang om te komen tot beleid en regelgeving op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en het bestrijden van illegale teelt en verkoop. 

Meer informatie

Zie ook