Achterstallig onderhoud van panden, brandgevaar, hennepteelt, vervuiling en andere hinder. Gemeenten hebben verschillende instrumenten voor handhaving in handen. Hoe is het gebruik daarvan? 

In januari 2015 is het verbeterde instrumentarium voor aanpak van malafide pandeigenaren in de Woningwet in werking getreden, destijds bekend als Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet. Recent is dit instrumentarium geëvalueerd.

Rapport

Het rapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet' geeft op basis van een analyse van jurisprudentie, een enquête onder vijftig (voornamelijk grote) gemeenten en gesprekken bij 13 gemeenten een helder beeld over het gebruik en de mogelijkheden van het handhavingsinstrumentarium. 

Daarbij is ook gekeken naar soortgelijke instrumenten uit andere wetten (Opiumwet, Gemeentewet). Ten slotte is strafrechtelijke handhaving onderzocht.

Meer informatie

Download hieronder het rapport en/of de samenvatting die de VNG voor u maakte.