Het Europees subsidieprogramma the Urban Innovative Actions (UIA) is geopend. Gemeenten kunnen voorstellen indienen voor drie projecten. Een van die projecten is de integratie van migranten en vluchtelingen.

Projectvoorstellen moeten uiterlijk 14 april 2017 binnen zijn.

The Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Commissie gericht op het helpen van stedelijke gebieden bij innovatie. Partijen kunnen subsidie krijgen voor het invoeren en uitvoeren van nieuwe en nog niet geteste oplossingen voor de stad. Daar komt ook de bijnaam van de UIA vandaan: het stedelijk lab van Europa.

Drie onderwerpen

Voor de nieuwe call zijn drie onderwerpen voor projecten geselecteerd:

  1. Duurzame stedelijke mobiliteit
  2. De circulaire economie
  3. De integratie van migranten en vluchtelingen.

Nederlandse gemeenten die zich willen aanmelden voor de nieuwe call for proposals kunnen dat doen via het programmabureau in Lille.

Meer informatie