Het Europese project PUBLENEF ondersteunt gemeenten met het implementeren van projecten gericht op energie-efficiëntie.  Tijdens dit project wordt ondersteuning geboden en kennis uitgewisseld met de andere deelnemers. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden.

De nadruk van het project PUBLENEF ligt op het leren van elkaars beleid rond energie-efficiëntie. Deelnemers van het project profiteren van elkaars kennis, assistentie in technische barrières, uitwisseling van praktijkvoorbeelden en het creëren van een groot netwerk.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020. Een financiële bijdrage van de deelnemers is daarom niet nodig. Geselecteerde deelnemers krijgen ondersteuning voor een periode van twee jaar.  

Meer informatie

  • Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen met: Vlasis Oikonomou, vlasis@jin.ngo.