De Europese Commissie lanceerde een nieuw financierings- en aanbestedingsportaal: het Funding Tenders Portal. Vanaf de volgende programmaperiode (2021–2027) is dit het toegangspunt voor het vinden en beheren van subsidies en aanbestedingen van alle centraal gecoördineerde EU-programma’s.

Het huidige Participant Portal wordt hiermee vervangen en verdwijnt aan het eind van dit jaar.  

Functies vernieuwd portal

Het vernieuwde portaal behoudt de functies uit het huidige portal en heeft een nieuwe lay-out en verbeterde zoekmogelijkheden. Het is onder meer mogelijk om te zoeken in alle aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen voor subsidies; contracten te beheren en online betalingen te doen; zich als expert te registreren; en resultaten in te zien van eerdere en lopende projecten. Het portaal is eenvoudig in gebruik (geen kosten of tussenpersonen) en dient als een one-stop-shop.

Overzicht Europese fondsen

U vindt via het portal een overzicht van de fondsen die centraal door de Europese Commissie worden beheerd, zoals bijvoorbeeld het Erasmus+ Programma, Horizon 2020 Framework Programma, Creative Europe en het European Maritime and Fisheries Fund. Het is mogelijk om per fonds de prioriteiten, projecten en resultaten in te zien.

Meer informatie