Om goed te wonen, werken en recreëren op het platteland is het nodig te investeren in de aantrekkelijkheid ervan voor inwoners, bedrijven en toeristen. Een samenhangend Europees beleid voor plattelandsontwikkeling kan plattelandsgebieden in de EU ondersteunen in de uitdagingen waar zij voor staan.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het EU-beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Medio 2018 worden de eerste wetgevingsvoorstellen voor het GLB voor de periode na 2020 verwacht. Na vaststelling werken lidstaten het GLB uit in nationale plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP). 

Standpunt VNG

De VNG stelde in samenwerking met de P10 een position paper op met de belangrijkste aandachtspunten van gemeenten voor het Europees landbouwbeleid.

Meer informatie