Tijdens een vergadering van de lidstaten op Malta op 7 april hebben de 28 lidstaten de vier laatste thematische partnerschappen in een rij van twaalf goedgekeurd. Het gaat om de partnerschappen: duurzaam gebruik van land, energietransitie, aanbesteden en klimaatadaptatie.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU (1e semester 2016) is met het Pact van Amsterdam de stedelijke agenda voor de EU gepresenteerd.

De ‘Europese Agenda Stad’ omvat twaalf thematische partnerschappen van lidstaten, steden, Europese verenigingen (o.a. Eurocities en CEMR) en Commissiediensten die per thema de stedelijke dimensie in kaart brengen op de onderdelen: wetgeving, fondsen en kennis.

De partnerschappen moeten uiteindelijk leiden tot concrete voorstellen om knelpunten in EU-beleid en -wetgeving te slechten, waardoor steden en stedelijke regio’s beter met EU-beleid en –wetgeving uit de voeten kunnen. Ieder partnerschap heeft maximaal drie jaar de tijd om al het werk te verrichten.

Nederlandse betrokkenheid

De betrokkenheid vanuit Nederland bij de partnerschappen is groot: bij tien van de twaalf partnerschappen zijn Nederlandse steden of ministeries betrokken

  • Amsterdam (migratie), Rotterdam (banen en vaardigheden) en Haarlem (Innovatief aanbesteden) zijn trekkers van partnerschappen.
  • Den Haag (circulaire economie), Utrecht (luchtkwaliteit), Eindhoven (Digitale transitie), Tilburg (Energietransitie) en Nijmegen (Stedelijke mobiliteit) zijn lid van een partnerschap

Meer informatie