Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor een prijs op gebied van innovatie en voor deelname aan de EU Energy Days.

Capital of Innovation Award 2018

Jaarlijks deelt de EU een prijs uit voor gemeenten die op originele wijze innovatie bevorderen. Met name als innovatie de duurzaamheid ten goede komt en de leefomgeving voor burgers aantrekkelijker maakt komt een gemeente in aanmerking. De winnaar krijgt een miljoen euro en er zijn vijf troostprijzen van 100.000 euro. Voorwaarde voor deelname is dat de gemeente minimaal 100.000 inwoners heeft én gelegen is binnen de EU.

Meer informatie:

Energy Days 2018

Gemeenten kunnen zich opgeven om mee te doen aan de EU Energy days, onderdeel van de EU Sustainable Energy Week die 4-8 juni plaatsvindt in Brussel. U kunt zelf een energie-dag organiseren in uw gemeente, om zo bewoners bewuster te maken van duurzame energie en wat er allemaal bij komt kijken. Energiedagen kunnen georganiseerd worden door en voor iedereen, in de maanden mei en juni.

Meer informatie: