De potentie van grensregio’s is groot en er liggen nieuwe kansen voor regionale ontwikkeling met een nieuw instrument dat de Europese Commissie voorstelt. Dat is de strekking van het advies van wethouder Bouke Arends (Emmen), in het Comité van de Regio’s. Deze week verdedigde hij zijn standpunt.

In het Comité van de Regio’s, de vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden van de EU, is op woensdag 5 december het advies van Arends over een mechanisme om juridische en administratieve knelpunten op te lossen unaniem aangenomen.

Positief effect op grensregio’s

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een mechanisme waardoor bij grensoverschrijdende projecten de wet- en regelgeving van één van de betrokken lidstaten van toepassing kan zijn. Arends’ advies stelt dat zo’n mechanisme bij gezamenlijke projecten een positief effect kan hebben op grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking bevordert.

Aanbevelingen

Als aanbeveling geeft het Comité mee dat er aandacht geschonken moet worden aan heldere communicatie en de behoefte aan goede voorbeelden van projecten waar het mechanisme op van toepassing kan zijn, voor een snelle en efficiënte implementatie. Daarnaast benadrukt Arends de behoefte aan een gedegen evaluatie van het instrument, om het zo effectief mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van grensregio’s.

Het advies wordt binnenkort volledig beschikbaar.

Plenaire vergadering

Op 5 en 6 december vond in Brussel de 132e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s plaats. Op de agenda stond onder meer een debat over de toekomst van het cohesiebeleid, de impact van Brexit en de behandeling van adviezen van de Nederlandse rapporteurs Hans Janssen, Michiel Rijsberman en Bouke Arends.

 

Meer informatie