Arbeidsmarktregio’s kunnen projecten gericht op begeleiding naar werk, opleiding en bij- en omscholing indienen voor financiering vanuit het REACT-EU-fonds. Dat is onderdeel van het herstelpakket van de EU om sterker uit de coronacrisis te komen. Voor de arbeidsmarktregio’s is € 133 miljoen beschikbaar.

Het is gebruikelijk bij EU-fondsen dat een verplichte nationale cofinanciering geldt. Bij REACT-EU betreft dit minimaal 25% van de projectkosten.

REACT-EU sluit aan op het ESF-programma 2014-2020, dat voor de uitvoering van REACT-EU is gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de doelgroep van de doelstelling Actieve Inclusie flink is uitgebreid: de termijn van langer dan 6 maanden uitkering is losgelaten en gemeenten kunnen zich ook richten op kwetsbare werkenden zoals zzp’ers. De middelen van REACT-EU kunnen met terugwerkende kracht, vanaf 1 februari 2020, worden ingezet. 

Voor het jaar 2022 voorziet de Europese Commissie nog een budget van € 50 miljoen, meer duidelijkheid daarover volgt in het najaar. In 2022 start ook het nieuwe ESF+ programma, het reguliere programma voor investeringen met EU-geld in de arbeidsmarkt. 

Meer informatie